за унитех турбокомпресори въпроси и отговори оферти
online диагностика

двигателя прегрява голям разход на масло
малка пъргъвина шум от турбокомпресора
дим от турбокомпресора цикличен шум от турбокомпресора
загуба на мощност теч на масло от към компресорното колело
черен дим от ауспуха теч на масло от към турбинното колело
сив (синкав) дим от ауспуха