за унитех турбокомпресори въпроси и отговори оферти
необходими данни

Всички необходими данни за вашия турбокомпресор се намират на неговата табелка

А - Номер на турбокомпресора от неговия производител. Може да е означен като P/N, Part No, Assy, Ausf. NR. Този номер идентифицира турбокомпресора еднозначно и ако разполагате с него нищо друго не е необходимо.

B - Сериен номер. Може да е означен като Serial, Ser. No.,S/N, ATL-NR. Уникален номер за всеки произведен турбокомпресор. Информация от него могат да извлекат само производителите на турбокомпресорите

C - Номер на турбокомпресора от производителя на автомобила . Може да е означен като Custumer, Cust. No., C/N, KUND.-NR. Чрез този номер ние можем да определим съответстващия P/N.

D - Модел на турбокомпресора. Може да е означен като Type, Size, Grosse.

Табелката на турбокомпресора може да се намира на едно от посочените места.

Ако табелката не може да се открие или е нечетима турбокомпресора може да се идентифицира и с помощта на нашата база данни и следните данни:

  • Марка на автомобила
  • Модел
  • Година на производство
  • Обем на двигателя и вид гориво
  • Модел на двигателя.